Pendahuluan

Kompetensi

Latihan

Tes

 

Pendahuluan

 Allah SWT memiliki tiga kategori sifat, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Di samping itu, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Apa itu?  Asmaul Husna artinya nama-nama Allah SWT yang sangat baik. Maksudnya adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu bernama Allah. Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ternyata mempunyai sebutan atau nama-nama lain yang sangat baik, yang biasa disebut al-Asma al-Husna. Jumlahnya ada 99 nama, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis.