Pendahuluan

Kuis

Referensi


Dilihat: 14337
Diunduh: 1068

 

Rangkuman

 

Setelah mengikuti uraian pada kegiatan belajar 2 ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan untuk menguatkan pemahamanmu mengenai materi merangkai pokok-pokok cerita. Merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang baik dan menarik adalah bagaimana mengawali cerita, urutan peristiwa, penggunaan kata penghubung, dan  bagaimana mengakhiri cerita.