TIM

 

Penulis                               : Utami Bekti Pratiwi
Pengkaji Materi                  : Krisanjaya
Pengkaji Media                  : Jazim Hamidi
Programmer                       :Sugeng Marzuki
Disain grafis                        :Sugeng Marzuki
Animator                             :Sugeng Marzuki
Pengontrol kualitas         :Andamsari